Skip to the content

Fiolin

Elever som begynner på fiolin i kulturskolen vil få tilbud om undervisning en gang i uken, aleine eller i ei lita gruppe. 
På timene vil elevene lære grunnleggende teknikk på instrumentet, gjennom å spille musikk og øvelser som er tilpassa nivået som eleven er på.
Vi fokuserer på god teknikk og spilleholdning, fin tone i instrumentet, spille reint, lære noter og rytme, lære sanger på gehør og forme musikk.  
Vi stiller ingen krav til forkunnskap hos elevene som søker, men egenøving hjemme er viktig for å oppleve framgang og mestring, og dermed glede ved å spille.
Elever som søker på fiolin vil også få tilbud om å spille i orkester. Disse to tilbudene er nært knytta til hverandre og utfyller hverandre. 
 
Målgruppe: Tilbudet er primært for elever fra 6 år.
Yngre elever kan få plass dersom det er flere søkere i samme alder, og vi har ledig kapasitet.
Elever kan låne instrument i kulturskolen, men oppfordres til å kjøpe eget instrument når de skal gå over til stor fiolin.

Søk om plass

Finner du det du søker?

Ellers er vi klar ved telefonen eller ved e-posten...