Skip to the content

Orkester

Strykeorkestrene i kulturskolen er hjertet i strykeropplæringen. Her møter elevene de andre som spiller strykeinstrument, og vi skaper fin musikk sammen.

På orkester lærer elevene å spille sammen med andre og alt som dette bringer med seg; lytte, bli hørt, vente, lære av de andre, lære til de andre og være en del av et felles musikalsk uttrykk. Orkesteret er også en arena der elevene får bruke i praksis det de lærer på spilletimene. Vi bruker også noe av orkestertiden til notelære og teori gjennom lek og øvelser.

Orkestrene spiller variert musikk fra ulike genre, og har ulike konsertprosjekt i løpet av året. Vi fordeler elevene i to orkester, Juniororkesteret og Orkester Fiobrello, ut fra nivå og alder. Vi spiller også av og til sammen alle, på tvers av alder og nivå.

Elevene vil gjennom våre orkester på prosjektbasis få være med i Frol symfoniorkester og Nord Trøndelag Kammerungdom.


Søk om plass

Finner du det du søker?

Ellers er vi klar ved telefonen eller ved e-posten...