Skip to the content

UKM

UKM (Ung Kultur Møtes)

I Inderøy kommune er administrasjon av UKM organisatorisk forankret i kulturskolen. UKM skal være en møteplass og en åpen arena hvor ungdom kan synliggjøre sin kulturelle og kunstneriske aktivitet. UKM er på denne måten et tilbud til alle ungdommer, også de som ikke er knyttet til organisert aktivitet/opplæring (f.eks kulturskole). UKM skal inspirere ungdom til fordypning, dedikasjon, øving og personlig utvikling. Å delta på UKM skal gi ungdom nye erfaringer uavhengig av ferdighetsnivå. Deltakere skal oppleve mestring både personlig og kunstnerisk innenfor trygge rammer.

 

Finner du det du søker?

Ellers er vi klar ved telefonen eller ved e-posten...