Skip to the content

Musikkvitamin

Musikk-vitamin er et forebyggende og helsefremmende tiltak for beboere rammet av demens ved kommunens sykehjem og omsorgsboliger.

Finner du det du søker?

Ellers er vi klar ved telefonen eller ved e-posten...