Skip to the content

DKS / DKSS

Den kulturelle skolesekken (DKS)
Organisatorisk er DKS forankret i kulturskolen da en av de ansatte har koordineringsansvaret for dette som del av sin administrative ressurs. Inderøy kulturskole er også tilbyder av to produksjoner, Afrikansk lekestue og Strengeleik. Dette er produksjoner som tilbys alle kommunens 1. og 2. klassinger.

Den kulturelle spaserstokk (DKSS)
Organisatorisk er DKSS forankret i kulturskolen da en av de ansatte har dette som del av sin stilling. Tilbudene retter seg mot den eldre delen av befolkningen i Inderøy som, på lik linje med resten av befolkningen, er mangfoldig med ulike interessefelt. En av prioriteringene har vært eldre på institusjoner og i omsorgsboliger generelt, og demente spesielt. På institusjonene arrangeres tilbud spesielt tilrettelagt for målgruppen. DKSS er også samarbeidspart til prosjektet Musikk-vitamin som skal gi spesialisert tilbud til mennesker som er rammet av demens på institusjonene i nært samarbeid med helsefeltet i kommunen

Finner du det du søker?

Ellers er vi klar ved telefonen eller ved e-posten...